Find DIB medlem
Log ind
Log ind
Find

Uddannelse til Teknisk Isolatør

En uddannelse inden for energiområdet, som er i vækst, nu hvor miljø og energiforbrug prioriteres højt. Du lærer at udføre isolering af rør, beholdere, kedel-, ventilations- og tekniske anlæg i industri og boligbyggeri. Der indgår også mange specialopgaver i jobbet, såsom isolering af kraftværker, varmeværker, olieraffinaderier eller isolering af skibe, køle- og fryserum samt lydisolering.

Adgangskrav
Du skal have karakteren 2 i matematik og dansk fra folkeskolen, eller have indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed for at starte på uddannelsen.
Grundforløbet er delt i to på 20 uger hver. Kommer du direkte (inden for det første år) fra folkeskolen, skal du gennemgå første grundforløb, hvor du får styrket dine almene og personlige kompetencer, og slutter med at vælge, hvilken erhvervsuddannelse du vil uddanne dig i. Andet grundforløb er målrettet den tekniske isolatøruddannelse, og er for elever, der har gennemgået 1. grundforløb, eller elever som har indgået uddannelsesaftale med en virksomhed, eller starter senere end 12 måneder fra afsluttet folkeskole.

Opbygning
Isolatøruddannelsen varer mellem 3 år og 9 måneder og 4 år og 3 måneder. Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik i virksomhederne. Den samlede skoletid ud over grundforløb er 30 uger.
 
Du kan læse mere om uddannelsen til teknisk isolatør på Byggeriets Uddannelser her.
 
Skoleuddannelsen er delt op i 5 perioder, som sikrer dig teoretiske og praktiske færdigheder inden for alle fagets områder. Uddannelsen afsluttes med svendeprøve på sidste skoleperiode.

EUX
Med den tekniske isoleringsuddannelse har du en mulighed for at kombinere erhvervsuddannelse med et gymnasialt forløb. På den måde bliver man både udlært i en erhvervsuddannelse, og får generel studiekompetence på niveau med en to-årig gymnasial uddannelse (HF), som giver adgang til videregående uddannelse.

Eux er en erhvervsuddannelse, hvor der er normal praktikoplæring i en virksomhed og den samme faglige skoleundervisning, som normalt i den valgte erhvervsuddannelse.

Uddannelsen afsluttes med samme svendeprøve som for almindelige lærlinge, og der udstedes svendebrev.

Forskellen er, at der i et eux-forløb er en række gymnasiale fag samt grundfag, der gennemføres på et højere niveau end i den ordinære erhvervsuddannelse.

På hovedforløbet er der gymnasiale fag på forskellige niveauer - dansk A, engelsk B, matematik B, fysik B, kemi C, teknologi B, teknikfag B samt en større skriftlig opgave, et afsluttende eksamensprojekt og valgfag.
 
Adgangskrav: Bestået 6 grundfag på C-niveau – dansk, engelsk, samfundsfag, teknologi, matematik og fysik.

Hvordan kommer jeg i lære?
Du kan begynde uddannelsen direkte efter 9. skoleår ved enten at henvende dig i en virksomhed eller på en teknisk skole. AMU-Syd, C. F. Tietgensvej 6, 6000 Kolding. tlf. 76373737 www.amusyd.dk gennemfører den tekniske isolatøruddannelse.

www.praktikpladsen.dk eller linket her kan du se en oversigt over godkendte virksomheder i Danmark, og hvem der søger lærlinge.

Hvis du starter i en virksomhed, indgår du en uddannelsesaftale, der varer mellem 3 år og 3 måneder og 3 år og 9 måneder inkl. 20 ugers grundforløb og 30 ugers hovedforløb på skole. Virksomheden betaler løn i hele uddannelsestiden, også under skoleophold.

Hvis du starter på teknisk skole, kan du, efter at have gennemført 1. og 2. grundforløb, indgå en uddannelsesaftale med en virksomhed. Uddannelsen varer herefter mellem 3 år og 9 måneder og 4 år og 3 måneder, inkl. 30 uger på skole. Virksomheden betaler løn i hele uddannelsestiden, også under skoleopholdet i hovedforløbet.

Jobmuligheder
Uddannelsen giver dig mange muligheder. Du kan vælge mellem spændende job og opgaver i Danmark, du kan læse videre - for eksempel til ingeniør - du kan få job i udlandet, eller du kan nedsætte dig som selvstændig.
 
Yderligere spørgsmål?
Ring til Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget, sekretariatet på telefon 3587 8787 og spørg efter Jette Christiansen. Eller læs mere på linket her.
 

Det Faglige Udvalg for Isoleringsfaget
Bygmestervej 5, 2. sal
2400 København NV
Tlf. 3587 8787
Fax 3587 8788.  
E-mail bu@bygud.dk
 

Tilbud til erfarne i isolatørbranchen

Kompetenceafklaringsforløb på 1 uge
Du kan starte på et kompetenceafklaringsforløb, hvis du har praktisk erfaring inden for isoleringsfaget.

Praktiske og teoretiske opgaver:
Praktiske opgaver i teknisk isolering, isolering af køleanlæg og pladekappeisolering. Teoretiske opgaver i tegningsforståelse og isoleringsemner samt dansk og matematik.

På kompetenceafklaringsforløbet vil dine faglige og almene færdigheder blive vurderet ud fra, hvad du kan. Det betyder, at du på skrift får oplyst, hvilke fag og skoleforløb du efterfølgende skal igennem, hvis du ønsker at indgå en uddannelsesaftale med din virksomhed. Samtidig kan du, med skolens bistand, søge merit vedr. uddannelsestidens længde, således at du og virksomheden også er bekendt med, hvor lang uddannelsestiden skal være, inden du indgår uddannelsesaftale med virksomheden.

Skole der gennemfører den tekniske isoleringsuddannelse
AMU Syd, Kolding afdeling, tlf. 7637 3737 http://www.amusyd.dk/

Erfaringer fra tidligere gennemførte kompetenceafklaringsforløb viser, at erfarne folk fra branchen er særdeles kompetente både fagligt og alment, da alder kombineret med mange år i branchen samt evt. andre brancher har givet en god ballast. Fordelen ved afklaringen er, at du bliver bedømt på, hvad du kan i dag og ikke kun på, hvad du har skole- og kursusbevis på.
Derfor får de fleste en afkortning og merit, der er større, end hvis det faglige udvalg skulle fastlægge denne ud fra en fremsendt meritansøgning.

Tilskud
Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag – AUB - giver tilskud/lønrefusion til virksomheden, når lærlingen er på skole som et led i uddannelsesaftalen.
 
AUB får som hovedregel besked om elevens skoleophold direkte fra skolen. Herefter bliver virksomheden bedt om at underskrive en bekræftelse på skoleopholdet og eventuelle transportudgifter. Virksomheden bruger selvbetjeningen på www.virk.dk til at bekræfte oplysningerne. Ekspeditionstiden er ca. 10 dage.

Tilskuddet udgør i 2019 for lærlinge under 25 år:
1. års lærlinge pr. skoleuge 2.800 kr.
2. års lærlinge pr. skoleuge 3.090 kr.
3. års lærlinge pr. skoleuge 3.530 kr.
4. års lærlinge pr. skoleuge 4.110 kr.
Voksen                                    5.240 kr. 

Til voksenlærlinge gives en forhøjet lønrefusion under skoleopholdet. Lønrefusionssatsen til lærlinge over 25 år er pr. 1. januar 2019 5.240 kr. pr. skoleuge.

Tilskud til transport når lærlingen er på skoleophold
Når lærlingen er på skoleophold, godtgør virksomheden lærlingens udgifter til billigste offentlige transport, hvis den samlede skolevej – frem og tilbage – er 20 km eller derover.

Virksomheden kan få dækket op til 80 % af transportudgiften til lærlingen.

For at få befordringstilskuddet skal oplysningerne godkendes af virksomheden på AUB's selvbetjening.

Tilskud til lærlingens ophold på kostskole
Arbejdsgiveren kan få refunderet udgifterne i forbindelse med lærlingens ophold på kostskoler. AUB udbetaler refusionen automatisk på baggrund af skolernes oplysninger om kostskoleopholdet. Refusionen gælder for kostskoleophold, der er nødvendige, dvs.at transporttiden mellem lærlingens hjem og nærmeste skole er mindst fem kvarter.

Vær opmærksom på
Skolen skal have indberettet skoleopholdet, før du kan søge om refusion.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3377 3932, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Virksomhed:
*
Telefonnummer:
*
Email:
*

Aktuelt

Nyheder og aktiviteter
Se nyheder

Fokusområder

Læs mere om DIB's strategi
Se vores vision

Videnscenter

Her finder du relevant information om vores branche
Bliv klogere her

Medlemsfordele

Det får du i DIB
Se alle fordele

DIB

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
 
Links

Persondatapolitik (GDPR)
Annoncering

 
Internationalt 
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening | H.C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf.: 3377 3932