Find DIB medlem
Log ind
Log ind
Find

Regler og bekendtgørelser

« Tilbage
Dato: 25. april 2019

Her finder du gældende love og bekendtgørelse.

Love – bekendtgørelser

Lov om arbejdsmiljø – Beskæftigelsesministeriets lbk nr. 1072 af 7. september 2010 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=133159

Udstationeringsloven - Beskræftigelsesministeriets lbk. nr. 342 af 3. april 2014 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161810

Arbejdstilsynets bekendtgørelser

Bygge- og anlægsarbejde -  Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516.aspx

Bygherrens pligter - Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter.aspx

Skiftende arbejdssteders indretning - Arbejdsministeriets bek. nr. 290 af 5. maj 199 - http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/rloia-skiftende-arbejdssteders-indretnin.aspx

Indretning af skurvogne og lignende - Arbejdstilsynets bek. nr. 775 af 17. september 1992 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/rloi-indretning-af-skurvogne-ol-775.aspx

Indretning af tekniske hjælpemidler - Arbejdstilsynets bek. 612 af 25. juni 2008 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/i/sam-indretning-af-tekniske-hjaelpemidler-612.aspxAsbest

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/a/sam-asbest-1502.aspx

Samarbejde om sikkerhed og sundhed -  Arbejdsministeriets bek. nr. 1181 af 15. oktober 2010 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/s/samarbejde-om-sikkerhed-og-sundhed-1181.aspx

Hvileperioder og fridøgn Beskæftigelsesministeriets bek. nr. 324 af 23. maj 2002 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/h/sam-hvileperiode-og-fridogn-324.aspx

Brug af personlige værnemidler Arbejdstilsynets bek. 1706 af 15. december 2010 http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/brug-af-personlige-vaernemidler-1706.aspx

Arbejdstilsynets vejledninger

AT-vejledning F.3.6 af Maj 2011 - Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/f-3-6-aftaler-om-samarbejde-om-arbejdsmiljo.aspx

AT-vejledning D.2.18 ad december 2005 – Arbejde med fjernvarmerør, der er præisoleret med polyrethan http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/d-2-18-arbejde-med-fjernvarmeror-polyurethan.aspx

AT-vejledning C.1.3 af Januar 2003 – Arbejde med Stoffer og materialer http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-1-3-arbejde-med-stoffer-og-materialer.aspx

AT-vejledning C.2.2 af juli 2005 – Asbest  http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-2-2-asbest.aspx

AT.vejledning 45.1 af juni 2015 – Stilladsopstillerens ansvar http://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/s/45-1-stilladsopstillerens-ansvar.aspx

BAR - Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

http://www.bar-ba.dk/

Standarder – DS / EN

Dansk Standard http://www.ds.dk/da udarbejder standarder, og du kan købe den her http://www.ds.dk/da

DS tilbyder også information og viden om danske og udenlandske standarder og direktiver samt overvågning af danske og udenlandske standarder, hvilket kan aftales ved køb af en standard.

DS 452 - Standarden for termisk isolering af bygningsinstallationer, som f.eks. varme-, ventilations-, køle-, solvarme- og brugsvandsanlæg, samt for termisk isolering af industrianlæg herunder proces- og forsyningsanlæg. Standarden gælder også for installationer i det fri. Den omfatter alle dele af installationen herunder plane og krumme overflader på f.eks. kanaler og rørsystemer, ventiler, armaturer, installationsunits, aggregater, ventilatorer og tanke. https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/ds-4522013

DS 1102 – Standard for - Installationer i byggeriet – Rørledninger - Beregning af pladsbehov  https://webshop.ds.dk/da-dk/s%c3%b8gning?eComSearch=DS+1102

DS 1123 – Standard for – Installationer i byggeriet – Ventilationskanaler -  
Beregning af pladsbehov for montage https://webshop.ds.dk/da-dk/søgning?eComSearch=DS%201123

DS 134 - Farver og kendingsbogstaver på rørledninger
https://webshop.ds.dk/da-dk/standard/01-070-farvesymboler

Del på Facebook  Del på LinkedIn
Forrige
21. september 2023
Danmark stærkt repræsenteret på FESI Insulation Championship 2023
De bedste europæiske isolatører dyster i denne uge om hvem, der skal kåres som den bedste indenfor deres fag.
Læs indlæg
7. september 2023
Selvsvejsende afdækning fra Armacell: Arma-Chek® Wrap
Med Arma-Chek Wrap bliver installationen af fleksible beklædningssmaterialer nu endnu nemmere og hurtigere
Læs indlæg
4. september 2023
Branchemøde den 3. november
Fredag den 3. november mødes hele branchen til et fælles branchemøde i Middelfart
Læs indlæg

Aktuelt

Nyheder og aktiviteter
Se nyheder

Fokusområder

Læs mere om DIB's strategi
Se vores vision

Videnscenter

Her finder du relevant information om vores branche
Bliv klogere her

Medlemsfordele

Det får du i DIB
Se alle fordele

DIB

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
 
Links

Persondatapolitik (GDPR)
Annoncering

 
Internationalt 
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening | H.C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf.: 3377 3932