Find DIB medlem
Log ind
Log ind
Find

Efteruddannelse - kurser i teknisk isolering

Isolatørens arbejdsområde spænder vidt fra isolering af rør, ventiler, beholdere, ventilationskanaler til brand-, lyd- og køleisolering i bygninger, på skibe og offshore.

Alle AMU-kurser
AMU har samlet alle kurser på et sted. Læs mere på www.amukurs.dk, hvor du kan finde alle de kurser, der omhandler isolering og teknisk isolering her. 

AMU-SYD
De fleste kurser afvikles som åbent værksted. Du kan læse mere om kurserne på AMU-SYDs hjemmeside samt få et overblik over de muligheder, der er.

Økonomi
Til AMU-kurserne kan der søges om løntabsgodtgørelse, kaldet VEU-godtgørelse, som er 4555,- kr./uge og befordringsgodtgørelse 1,10 kr./km. over 24 km. dagligt, dog højst 576 km pr. dag. (2019 satser).

Prisen for at deltage i kurset er op til 700,00 kr. /dag. Se mere om økonomi under AMU-kurser her.

Betaler virksomheden løn under efteruddannelsen, søger virksomheden om VEU-godtgørelsen og evt. befordingsgodtgørelse på voksenuddannelse.dk.

Herudover er der mulighed for at søge Isoleringsbranchens Udviklingsfond om tilskud til efteruddannelsen.

Isoleringsbranchens Udviklingsfond er for medlemmer ansatte efter Isoleringsoverenskomsten mellem Dansk Industri og 3F (Fagligt Fælles Forbund).

Tilskuddet gives til efteruddannelse inden for overenskomstområdet, og omfatter AMU-kurser tilknyttet FBK-isolering af tekniske anlæg, dog ikke systemstillads. Se hvilke kurser der gives tilskud til her. Det er virksomheden, der søger om tilskuddet.

Tilskuddet udgør maks. 65,00 kr./time, hvis der under kursusdeltagelsen udbetales løn på minimum 143,64 kr./time. Udbetales der mindre, reduceres tilskuddet tilsvarende. Der kan maksimalt søges om tilskud til 15 kursusdage pr. år pr. person.

Tilskuddet bevilges efter princippet først til mølle, og udbetales, når der er fremsendt dokumentation for, at kurset er gennemført. Det kan f.eks. være et kursusbevis.

Eventuelle spørgsmål om uddannelsen og ansøgning kan rettes til:
Jette Christiansen på jec@bygud.dk
 eller telefon 3587 8736 og Bjørn Bagge bjba@dk på telefon 3377 3932.
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 3377 3932, eller via formularen herunder.
Navn:
*
Virksomhed:
*
Telefonnummer:
*
Email:
*

Aktuelt

Nyheder og aktiviteter
Se nyheder

Fokusområder

Læs mere om DIB's strategi
Se vores vision

Videnscenter

Her finder du relevant information om vores branche
Bliv klogere her

Medlemsfordele

Det får du i DIB
Se alle fordele

DIB

Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
 
Links

Persondatapolitik (GDPR)
Annoncering

 
Internationalt 
Danske Isoleringsfirmaers Brancheforening | H.C. Andersens Boulevard 18 | 1787 København V | Tlf.: 3377 3932